Menüü

BREAK! projekt Pariisis

Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik Liisa Pakosta ja BREAK! projekti juht Maria Tiidus tutvustasid 21. jaanuaril Pariisis Soolise Võrdõiguslikkuse Nõukogu poolt kokku kutsutud Soolise Võrdõiguslikkuse Võrgustiku üritusel projekti BREAK!.

BREAK!'i tutvustati kui edukat praktikat ja positiivset näidet, kuidas noorte teadlikkust piiravate soostereotüüpide osas kasvatada ja aidata noortel teha eriala- ja karjäärivalikuid lähtudes eelkõige nende endi huvidest ning eesmärkidest. Oli rõõm näha, et võrgustiku liikmetele avaldas BREAK! projekt muljet ning ühise arutelu tulemusena jõuti järeldusele, et sarnast projekti võiks kasutada ka teistes Euroopa Liidu liikmesriikides noorte kõnetamiseks.