Menüü

Õpetajate ja karjäärinõustajate koolitused Leedus

Leedu võrdse kohtlemise voliniku kantselei korraldas Leedus koolitused õpetajatele ja karjäärinõustajatele, et aidata neil oma igapäevatöös soostereotüüpe vältida ning nende vastu võidelda.

Koolitustel sai osalised aimu sellest, kuidas on soorollid konstrueeritud ja kuidas soostereotüüpid mõjutavad õpilaste saavutusi, heaolu ja eneseteostust. Õpetajad ja karjäärinõustajad arutlesid, kuidas meie eelarvamused, traditsioonilised karjäärivalikud, sooline segregatsioon ja ebavõrdsus tööturul omavahel suhestuvad. Koolitustel osalejad said lahendada ka praktilisi ülesandeid, mis arendasid osaliste võimekust arendada sootundlikke õppematerjale.

Koolitused toimusid 3. mail 2019 Švenčionys, 20. mail 2019 Vilniuses ja 30. mail Kaunases.

Õpetajatele pakkusid koolitused väga huvi, kuna stereotüüpide ära tundmine ning nende vastu võitlemine on olulised teemad ning seda eriti töötades teismeliste noortega.