MOKYMO(-SI) MEDŽIAGA

mokytojams ir karjeros konsultantams, siekiant atkreipti dėmesį į lyčių lygybės ir stereotipinių karjeros pasirinkimų klausimus dirbant su mokiniais. Mokymosi medžiagos estų, anglų, rusų, islandų, lenkų ir lietuvių kalbomis greitai bus pasiekiamos Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos puslapyje www.lygybe.lt

parsisiųsti

APIE PROJEKTĄ BREAK!

KĄ? Cross media projektas

TIKSLINĖ GRUPĖ: Jauni žmonės, kurie savo karjerą renkasi ne remdamiesi lyčių stereotipais, o atsižvelgdami į savo gebėjimus.

KAS? Estijos lyčių lygybės ir vienodo požiūrio komisaro biuras kartu su Estijos visuomeniniu transliuotoju, Talino universitetu, SA Innove, Estijos švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba ir Islandijos lyčių lygybės centru. Projektas dalinai remiamas Europos Komisijos.

KADA?  30 mėnesių nuo 2017 iki 2019

Equal Treatment

Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymų paskirtis - užtikrinti, kad būtų įgyvendintos Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio nuostatos, įtvirtinančios asmenų lygybę ir draudimą varžyti žmogaus teises ir teikti jam privilegijas lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu.

 

SERIALAS „KODĖL NE?!“

„Kodėl gi ne?!“yra apie Anos Sovali žavingą transformacija iš klasės „moksliukės“ į kietą reperę pseudonimu NoJik. Be to, Anos socialinis ir jos šeimos narių gyvenimai vyksta gana nenuspėjamai. Bet kodėl gi ne, jei Jus motyvuoja vidinis poreikis ir esate pakankamai drąsus!

 

Žiūrėti serialą