MOKYMO(-SI) MEDŽIAGA

mokytojams ir karjeros konsultantams, siekiant atkreipti dėmesį į lyčių lygybės ir stereotipinių karjeros pasirinkimų klausimus dirbant su mokiniais. 

parsisiųsti

APIE PROJEKTĄ BREAK!

PROJEKTAS BREAK! – kova su lyčių stereotipais naudojant įvairių medijų turinį ir priemones.


 

Projekto tikslinė grupė: jauni žmonės, kurie savo karjerą renkasi ne remdamiesi lyčių stereotipais, o atsižvelgdami į savo gebėjimus.

 

Projektą įgyvendina Estijos lyčių lygybės ir lygių galimybių komisaro tarnyba kartu su Estijos visuomeniniu transliuotoju, Talino universitetu, SA Innove, Estijos švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba ir Islandijos lyčių lygybės centru. Projektas dalinai remiamas Europos Komisijos.

 

Projekto trukmė: 30 mėnesių nuo 2017 iki 2019

 

LYGIŲ GALIMYBIŲ UŽTIKRINIMAS

Lygių galimybių įstatymo paskirtis - užtikrinti, kad būtų įgyvendintos Lietuvos Respublikos Konstitucijoje
įtvirtintos žmonių lygos teisės, bei uždrausti bet kokią tiesioginę ir netiesioginę diskriminaciją dėl
amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, rasės ar etninės priklausomybės, religijos ar įsitikinimų.


 

 

SERIALAS „KODĖL NE?!“

Įgyvendinant projektą, sukurtas serialas jaunimui „Kodėl gi ne?!, kuris žaismingai nagrinėja kasdienybėje sutinkamas situacijas lyčių aspektu. Serialo pagrindinė herojė Ana, kitų vertinama kaip mokyklos moksliukė, turi svajonę tapti repere, tėtis nusprendžia mesti gerai apmokamą darbą vardan savo svajonės, o mama susiduria su neigiamu požiūriu bandydama sugrįžti į darbo rinką po vaiko priežiūros atostogų. Serialas yra puiki priemonė diskutuoti su lyčių nelygybe susijusiomis temomis: pradedant diskusijomis apie mokyklinės uniformos reikšmę, kas turėtų ko mokytis fizinio ir karinio parengimo pamokose, kodėl vienas profesijas labiau renkasi merginos, kitas vaikinai ir kodėl už tą patį darbą ne visiems mokamas vienodas atlygis.


 

Žiūrėti serialą