Menüü

Projekti eesmärk

MIS? Ristmeediaprojekt.

EESMÄRK? Noored, kes teevad oma erialavalikud sõltumatult ning südame järgi olles vabad piiravatest soostereotüüpidest.

KES? Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku kantselei koostöös Eesti Rahvusringhäälingu, Tallinna Ülikooli, SA Innove, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Leedu võrdse kohtlemise voliniku ja Islandi soolise võrdõiguslikkuse keskusega. Projekti põhiline rahastaja on Euroopa Komisjon.

MILLAL? 30-kuud ajavahemikus 2017-2019.

KONTAKT

Maria Tiidus, maria.tiidus@volinik.ee, +372 588 532 28

Mari-Ann Lumeste, mari-ann.lumeste@volinik.ee, +372 52 55 130

SERIAAL MIKS MITTE?!

Läbi erinevate tegelaskujude põimitakse läbi igapäevasituatsioonid erinevate probleemidega ja valikuvõimalustega neid lahendada. Seriaalil on 10 episoodi pikkusega 28 minutit. Esimene episood esilinastus ETV eetris 29. oktoobril 2018 ning vene keelselt pealeloetuna ETV+ eetris 3. oktoobril 2018. Episoodid on kättesaadavad ETV koduleheküljel.

KOOLITUSED

õpetajatele ja karjäärinõustajatele, kus tutvustatatakse, kuidas BREAK! proekti raames valminud õppematerjale kasutada ning teemat käsitleda.

Eestis toimusid koolitused veebruaris ja märtsis 2019. Kokku toimus 6 koolitust Tallinnas, Tartus ja Jõhvis, nii eesti- kui ka vene keeles, mille raames sai uusi teadmisi ligi 200 õpetajat, karjäärinõustajat, noorsootöötajat, tudengit ja muud huvilist. Lisainfot toimunud koolituste kohta leiab siit. Koolitused õpetajatele ja karjäärinõustajatele toimuvad 2019. aasta kevadel ja Islandil ja Leedus.

 

Õppematerjalid

mis on tasuta kättesaadavad digitaalse õppevara portaalis e-koolikott ning projekti koduleheküljel.

Õppematerjalid sisaldavad materjale erinevatele sihtgruppidele ning on ühildatud riikliku õppekavaga. Õppematerjalid nii eesti, inglise, vene, islandi, poola kui ka leedu keeles on projekti koduleheküljel peagi kättesaadavad.

 

Raadiosaated

kus käsitletakse erinevaid võrdse kohtlemise teemasid laiemalt.

Eestikeelsed 10 raadiosaadet on Vikerraadio eetris igal teisel teisipäeval, kell 10.05. Esimene eestikeelne raadiosaade “Ühisosa” oli Vikerraadio eetris 26. oktoobril 2018. Raadiosaated on kättesaadavad nii Vikerraadio kui ka projekti koduleheküljel.

Venekeelsed 10 raadiosaadet on alates 6. septembrist 2018 Raadio 4 eetris igal teisel neljapäeval kell 14.05. Raadiosaated on kättesaadavad Raadio 4 koduleheküljel kui ka projekti kodulehejülel.

Islandil lähevad eetrisse ka islandikeelsed raadiosaated, mille kohta avaldame peagi rohkem infot.

FOTONÄITUS

2018. ja 2019. aastal rändab mööda Eestimaad ringi stereotüüpide teemaline fotonäitus, mille eesmärgiks on panna noori mõtlema stereotüüpsete hoiakute olemasolule ja nende mõjule ühiskonnas. Näitus avati 05.12.2018 Tallinna Ülikooli peahoones, kust ta liigub märtsis 2019. edasi T1 Kaubanduskeskusesse.

 

 

Maakonnavisiidid

kus tutvustasime projekti olemust koolinoortele. Kokku toimus 15 maakonnavisiiti, üks igas Eestimaa maakonnas.

Külastasime 2018. aasta lõpus ühte kooli igas Eestimaa maakonnas. 19. novembril külastasime Rakvere Reaalgümnaasiumit ning Jõhvi Gümnaasiumit, 20. novembril külastasime Jõgevamaa ja Paide Gümnaasiumit, 21. novembril külastasime Pärnu Koidula Gümnaasiumit ning Rapla Gümnaasiumit. 28. novembril külastasime Hiiumaa Gpmnaasiumit ning 29. novembril Kuressaare Gümnaasiumit. 5. Detsembril külastasime me Tartu Raatuse Kooli, 6. Detsembril külastasime me Võru ja Põlva Gümnaasiume ning 7. Detsembril Valga ja Viljandi Gümnaasiumit. Veel jõudsime 13. detsembril külastada ka Haapsalu Põhikooli.

 

Rohkem toimunud maakonnavisiitide kohta loe siit.

 

 

Projekti lõpp

Projekti lõppedes mõõdetakse projekti mõju ühiskonnas. Lõppeesmärk on stereotüüpide vähenemine, võrdsest kohtlemisest motiveeritud ja teadlikumad noored, kes kujundavad meie ühiskonna nägu tulevikus. Salliv ühiskond ja võrdsed võimalused aitavad vähendada sotsiaalset ebakindlust, mis omakorda tõstab ka riigile laekuvate maksude kogumahtu.